Den Gamle Danse Sal de perfekte rammer om deres arrangement

Vi tilbyder at de kan sammensætte en menu der står mål med omgivelserne – såfremt de vælger at afholde f.eks. et bryllup hos Den Gamle Danse Sal.

- de kan se et eksempel på en menu og priser her —-

Att: Thomas Nederby/Astrid Lindegaard på tlf. 3347 7910

Alhambravej 7

1826 Frederiksberg

Tele: 33 47 79 10

Mail: festsal@adv-martinelli.dk